Źródło: Cyfrowy Dolny Śląsk, http://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra/docmetadata?id=10647

Źródło: Cyfrowy Dolny Śląsk, http://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra/docmetadata?id=10427

previous arrow
next arrow
Slider
Wybierz kategorię:

Historia Jagniątkowa sięga I połowy XVII wieku, kiedy to w wyniku wojny trzydziestoletniej nasiliły się prześladowania religijne czeskich protestantów, którzy zmuszeni do ucieczki przedostali się na śląską stronę Karkonoszy. Pierwsi mieszkańcy głównie utrzymywali się z handlu drewnem, pasterstwa oraz rolnictwa. Sporą grupę stanowili również dmuchacze szkła oraz poszukiwacze kamieni szlachetnych, którzy od 1850 roku zakładali w tym rejonie pierwsze szlifiernie szkła.

Pomimo ciężkiej sytuacji, uciekinierzy uzyskali pomoc i protekcję księżniczki legnickiej Barbary Agnieszki, żony panującego na tych ziemiach, właściciela zamku Chojnik, Christopha Schaffgotscha. W podzięce za jej wstawiennictwo i pomoc miasteczko otrzymało nazwę Agnetendorf (Agnieszków).

W drugiej połowie XIX wieku, dzięki budowie linii kolejowej łączącą Jelenią Górę ze Zgorzelcem i Wrocławiem oraz rozbudową dróg kołowych, miasteczko zaczęło przeżywać swój rozkwit stając się bardzo popularną miejscowością wypoczynkową. Wraz z napływem coraz większej ilości turystów, a tym samym wzrostem zapotrzebowania na pamiątki związane z Karkonoszami, rozkwit przeżywały również lokalne przedsiębiorstwa. Doprowadziło to m.in. do założenia Fabryki Herziga, której w 1886 roku właścicielem stał się Oskar Adam Keil – rozbudował on firmę o zakład litograficzny, który stał się drugim co do wielkości i najstarszym przedsiębiorstwem tego typu na terenie Śląska i Niemiec. Ich przepiękne secesyjne pocztówki, ulotki, foldery turystyczne rozsławiały region, do dziś będąc wielką gratką dla kolekcjonerów.

Rozwój turystyki wpłynął także na zmianę zabudowy Agnetendorf – pod koniec XIX powstały dwa duże hotele Beyer’s Hotel oraz Hotel Agnetenhof. Sami mieszkańcy widząc dodatkowe źródło dochodu rozbudowywali domy o pokoje przeznaczone dla gości przyjeżdżających zarówno latem, jak i zimą. Wraz z gośćmi z Berlina, Wrocławia, Drezna i Gliwic napływały pieniądze, które rozwijały także przemysł – w początkach XX wieku w Agnetendorf funkcjonowały już 4 szlifiernie szkła.

Koniec II Wojny Światowej oraz Konferencja Poczdamska niosły ze sobą olbrzymie zmiany w powojennej Europie, której nowe granice zostały co dopiero wytyczone. Zmiany te dotknęły również mieszkańców Agnetendorf, które początkowo zmieniło swoją nazwę na Agnieszków, a rok później na Jagniątków.

W latach 70. Jagniątków początkowo włączono w granicę Sobieszowa, jednak kilka lat później, gdy miasto to włączono do Jeleniej Góry, dawne Agnetendorf stało się częścią Piechowicy. Dopiero od stycznia 1998 roku Jagniątków stało się dzielnicą Jeleniej Góry.


Źródło: „Jagniątków / Agnetendorf, wczoraj – dzisiaj – jutro”, Dagmara Sosnowska, Antje Johanning, Hans-Joachim Hahn, Jagniątków 2005